2013. A-Híd Zrt. székház

 

„Tisztelt együtt ünneplők a szobor megáldása előtt, Dr. Dolhai Lajos, mint az Egri Hittudományi Főiskola rektora ünnepélyes formában is átadom a Hídépítők Egyesületének Nepomuki Szent János szobrát.

Annak idején a rendszerváltás előtt, egy a keresztény értékeket kevésbé értékelő korszakban, értékmentés céljából menekítettük intézményünkbe ezt a szobrot. A papnevelő intézet udvarán a papságra készülő fiatalokat immáron 2-3 évtizede hivatásuk hűséges teljesítésére figyelmeztette ez a szobor. Intézményünk vezetése mégis úgy döntött, hogy tovább adja ezt a szobrot egy olyan egyesületnek, amely reményeink szerint hűségesen megőrzi, és nagyra értékeli. A köztéri szobrok céljáról és jelentőségéről az építészek és a művészettörténészek sokat írtak és írnak, szerény véleményem szerint minden köztéri szobor tulajdonképpen egy jel. A jelek pedig lényegük szerint önmagukon kívül egy másik valóságra emlékeztetnek bennünket. Nyilvánvaló, hogy ez a szépen restaurált szobor a mai ünnepen elsősorban és mindenekelőtt, Nepomuki Szent János ragyogó életpéldájára emlékeztet bennünket. Valószínűleg a kedves jelenlevők közül sokan ismerik az ő életét és vértanúságát, ha nem, Prága városához kapcsolódóan, hogy az ő életének üzenetét megtaláló formában Szent Pál Apostol az aki megfogalmazta amikor az Efezusiakhoz írt levelében így fogalmaz: Éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyben Krisztustól meghívást kaptatok, és az apostol szerint nem csak a papságot tekinthetjük hivatásnak. Beszélhetünk más hivatásokról is: az édesanyai, az orvosi, sőt még a hídépítők hivatásáról is. Ez a mai szép ünnep Nepomuki Szent Jánosnak az élet példája talán arra akar rádöbbenteni bennünket, hogy akkor leszünk jó Hídépítők, akkor teljesítsük hűségesen hivatásunkat, ha életünket és munkánkat, Isten törvényeihez a társadalmi törvényeihez, és nyilvánvalóan a természet törvényeihez is odaigazítjuk. Ebben segítsen bennünket Nepomuki Szent Jánosnak a Hídépítők védőszentjének élete példája és az ő közbenjáró imádsága. Most pedig megáldom a felújított-restaurált szobrot.”