ÉLETMŰDÍJ adományozására javaslattétel

Egyesületünk a 2011-ben alapított ÉLETMŰDÍJ kitüntetést idén is szeretné egy arra érdemes kollégának adományozni.

Várjuk egyesületünk tagjaitól e-mail címünkre a rövid írásos indoklással ellátott javaslatokat, minden év október végéig.

Kivonat a Hídépítők Egyesülete ÉLETMŰ DÍJ szabályzatából:

A díj adományozható: az egyesület érdekeltségi körébe tartozó bármely személynek, akit az egyesület bármely jogi, vagy magán tagja írásos indoklással javasol az egyesület vezetőségének.”

Köszönettel: Egyesület vezetősége

ÉLETMŰDÍJ SZABÁLYZATA

1.) A HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE vezetősége azzal a céllal, hogy a hídépítő szakma jó hírneve növekedjen, a jelen okiratban foglaltak szerint díjat alapít.

A díjat HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE ÉLETMŰDÍJ – nak nevezi el.

2.) Az életműdíj az egyesület tagjainak, valamint az egyesület érdekeltségi körébe tartozó természetes személyeknek adományozható, akik a hídépítés területén hosszú időn keresztül kiemelkedő munkát végeztek, valamint elismerésre méltó tevékenységet folytattak kapcsolódó területeken, kifogástalan magatartást tanúsítottak és ezzel a hídépítő szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak. A díj posztumusz is odaítélhető.

3.) A díj leírása: Lelkes Márk szobrászművész által készített bronz kisplasztika, a Móra Ferenc Tisza-hídról, márvány talpazaton. Első oldalán HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE ÉLETMŰDÍJ felirattal, a hátsó oldalon a kitüntetett neve és az adományozott éve olvasható. A szobor méretei: 64,5×13,5×4,5 cm, (hossz-magasság-vastagság) a márvány talapzat anyaga carrarai márvány, mérete: 24x6x7 cm (hossz-szélesség-magasság).

A művész szignója a szobor jobb oldalának végén található.

A díjjal járó oklevélben, a díjazott neve, az adományozás indoka, éve kerül feltüntetésre.

4.) A díjazandó személyre az egyesület (jogi és rendes) tagjai tehetnek javaslatot, amelyet írásban, indoklással ellátva, kell az egyesület vezetőségéhez eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, szakmai tevékenységét, a javaslat indoklását. Beérkezett ajánlatok hiányában az egyesület vezetősége önállóan is állíthatnak jelölteket a díj odaítélése érdekében.

5.) A díj évente egyszer, egy személynek adományozható. A díj nem osztható meg és megfelelő jelölt híján nem adható ki. A jelölt számára a díj csak egyszer ítélhető oda, amely 1.000.000,- Ft pénzbeli juttatással jár.

6.)  A díjat a HÍDÉPÍTŐK EGYESÜLETE elnöke ünnepélyes keretek között adja át az erre az alkalomra rendezett összejövetelen. (pl: születésnap, nagyobb munka átadása, stb.)

7.) Az Életműdíjjal kapcsolatos feladatokat az egyesület vezetősége látja el, a főtitkár irányításával. Döntésben, a díj odaítélésében csak konszenzusos javaslat fogadható el, azaz a vezetőség 100%-os szavazata.

8.)  A titkár feladata a kitüntetéssel kapcsolatban:

  • hogy minden évben közzétegyen egy felhívást, amely tartalmazza a díj megjelölését, célját és a felhívást arra, hogy az egyesület tagjai a 4. pont szerint javaslatot tehetnek a díjazandó személyre,
  • a díjazandó személyekre vonatkozó javaslatok nyilvántartása,

9.) A vezetőség feladata:

  • a beérkezett jelölések alapján dönt a díj odaítéléséről,
  • jelölés hiányában is dönt a díj odaítéléséről,
  • díj odaítéléséről szóló határozatoknak a közzététele,
  • a díj átadásának megszervezése.

10.)  A díj átadásával kapcsolatos vezetőségi ülésekről emlékeztetőt kell felvenni.

11.) A közzététel felől a HÍDÉPÍTŐK LAPJA c. újságban az egyesület főtitkára intézkedik.

12.) Jelen szabályzat 2011. május 9-én lép hatályba.

A fenti szabályzatot az Egyesület vezetősége 2011. május 9-i ülésén egyhangúlag elfogadta.

Dombóvári Éva  főtitkár