Tartozni valahová

 Hidak és Hídépítők Napja 2013. május 16.

Szerencsés esetben valamennyien családba születünk. Ezzel együtt azonban rögtön az egészségügy alanyi is leszünk. Majd ahogy cseperedünk, kapcsolatba kerülünk az oktatásüggyel. Később személyigazolványt kapunk, s szinte észre sem vesszük, de már az államigazgatás alanyai is lettünk. Iskoláink végeztével munkahelyi közösségbe kerülünk szakmánknak megfelelően. Majd jöhetnek a boldog nyugdíjas évek, és egy újabb közösség. Ekkor még nem beszéltünk arról, hogy életünk folyamán kapcsolatba kerültünk az igazságüggyel, a belüggyel, különféle szervezetekkel, közösségekkel.

Tartoztunk, tartozunk valahová.

Sokszor nem is gondolunk arra, milyen hatással lehet életünkre egy meghatározó közösség. Inkább csak gyermekeinket szoktuk attól félteni, nehogy rossz társaságba (közösségbe) kerüljenek. Sajnos viszonylag keveset beszélünk azokról a pozitív hatásokról, melyeket a közösségek jelentenek életünkben, pedig tartoztunk és tartozunk is valahová.

Valamennyien érezzük egy osztálytalálkozó kapcsán, hogy hajdan összetartoztunk. Ezekből a kapcsolatokból később is erőt meríthetünk, mert jó volt valahová tartozni.

Igen, jó valahová tartozni.

Ezt az érzést hivatottak erősíteni, illetve demonstrálni azok az alkalmak, melyeket különböző szakmák, más-más hónapokban és napokon saját munkájuk hasznosságát is megmutatandóan szervezik meg hivatásuk napját. Szinte minden napra juthat ebből egy. Csak néhányat említenék az ismertebbek közül: Bányásznap, Pedagógus nap, Vasutas nap, A magyar egészségügy napja, Magyar tűzoltók napja, Közalkalmazottak napja, Mozdonyvezetők napja stb. Valamennyi hivatás-szakma büszkén ünnepel ezeken a napokon, mert jó tartozni valahová.

Ezek az ünnepek rendszerint valamilyen nemes eseményhez köthetőek, sokaknak közülük egyházi gyökerük van. Tűzoltók Szent Flórián, Rendőrség Szent György, stb.

Májusban emlékezik meg az egyház Nepomuki Szent János ünnepéről, aki a hidak védőszentje.

Ebből az alkalomból szervezzük meg idén az első

  HIDAK ÉS HÍDÉPÍTŐK NAPJÁT.

Cégünk udvarán állítjuk fel Nepomuki Szent János szobrát  Hídkertünkben, melyet az Egri Hittudományi Főiskola és Szeminárium ajándékozott a Hídépítők Egyesületének. Így május 16-án egy szakmai nap keretében, – melynek témája a hídépítés múltja, jelene és jövője hazánkba – avatjuk fel a frissen restaurált szobrot.

Bízunk abban, hogy a hidász szakma megérzi hagyományteremtő törekvésünk nemes célját, és csatlakozik kezdeményezésünkhöz.

Jó tartozni valahová, a hídépítők nagy családjába!